Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě JKSystem. Tyto podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (e-shop JKSystem) a kupujícího (zákazníka). Ceny zboží jsou platné pouze pro objednávky vytvořené přes tento internetový obchod.


Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Nabídka zboží v katalogu našeho internetového obchodu je pouze prezentací námi prodávaného zboží. Katalog zboží není návrhem na uzavření kupní smlouvy. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je až řádně vyplněná objednávka kupujícího.

Po přijetí vaší objednávky vám bude obratem přes e-mail odesláno potvrzení o jejím přijetí. Tento e-mail s potvrzením vaší objednávky je pouze informativního charakteru a není uzavřením samotné kupní smlouvy.

Samotná kupní smlouva je uzavřena v okamžiku doručení závazného potvrzení ze strany prodávajícího kupujícímu zpravidla e-mailem, popřípadě telefonicky.

Za závazné potvrzení je považován e-mail s informací o skutečnosti, že objednané zboží bylo odesláno. Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně reklamačního řádu, a je s nimi srozuměn. Obchodní podmínky i reklamační řád jsou k nahlédnutí na internetové stránce www.jksystem.cz.


Dodání zboží - termín dodání, způsob doručení a způsob platby

Termín dodání

Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží. V převážné většině případů se pohybuje v rozmezí 2 až 7 pracovních dnů. V případě nepředvídatelných problémů (dodavatel nemá dané zboží skladem apod.) může dojít k prodloužení termínu dodání. Pokud tato situace nastane, bude kupující o této skutečnosti neprodleně informován a zároveň bude seznámen s přibližným termínem dodání.

Prodávající se zavazuje, dle svých možností a s ohledem na zákazníka, vyřídit potvrzenou objednávku a dodat objednané zboží v nejkratším možném termínu.

Způsob doručení


Česká pošta

Objednané zboží bude zákazníkovi zasláno Českou poštou jako obchodní balík, nebo jako cenné psaní. Balné je zdarma u všech zásilek. Poštovné účtujeme vždy podle aktuálních cen České pošty. Zboží je zasíláno pojištěné. Odhad poštovného se vám zobrazí v nákupním košíku po zmáčknutí tlačítka zpočítat.

Osobní odběr

Osobní odběr po telefonické dohodě.

Zboží je u nás rezervováno k osobnímu odběru  po dobu 7 dní, PO - Pá 9 - 18h. Po této době nebude zboží již rezervováno, ale objednávka bude ve stavu "zpracovává se" a bude dohodnut nový termín k osobnímu odběru. Po 30ti dnech bude objednávka stornována.  

Způsob platby

Platba převodem na účet

Po potvrzení objednávky a po přiřazení konkrétního zboží k vaší objednávce vám v případě zájmu sdělíme údaje potřebné pro bankovní převod. Po připsání částky na účet vám zašleme zboží.

Platba na dobírku

Objednané zboží vám zašleme přepravní službou na dobírku a při převzetí zboží od přepravní služby zaplatíte cenu objednaného zboží.


Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v následujících případech:

1) Zboží se přestalo vyrábět nebo se nedováží.

2) Cena u dodavatele zboží se výrazně změnila.

3) Kupující nevyplnil veškeré formulářem předepsané údaje a náležitosti.

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude co nejdříve kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

 

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

Kupující má právo odstoupit od smlouvy nebo její části v následujících případech:

1) Podle Občanského zákoníku 64/1964 Sb. zákonem č. 367/2000 Sb. má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku a tím i přes internet. Občanský zákoník touto novelou dal v § 53, odst. 7 spotřebiteli (nejednajícímu v rámci obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti) právo ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží odstoupit od uzavřené smlouvy, tzn. vrátit zboží a obdržet zpět peníze.

Pokud kupující tohoto práva využije, je povinen nepoškozené či jinak neznehodnocené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním neporušeném obalu, spolu s platnými doklady o uzavření kupní smlouvy a veškerým dodaným příslušenstvím, poslat zpět v uvedené lhůtě 14 -ti dnů. Kupující musí v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 -ti dnů od převzetí plnění vydat prodávajícímu vše, co na základě kupní smlouvy získal.

V případě odstoupení od smlouvy bez udání důvodu do 14 -ti dnů je kupující povinen kontaktovat prodávajícího a nejlépe písemně uvést, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 -ti denní lhůty.

Finanční prostředky budou vráceny nejpozději do 14ti dnů od odstoupení od smlouvy.Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Na zboží zaslané zpět na dobírku nebo na jinou adresu, než uvedenou v kontaktu na internetové stránce www.jksystem.cz, nebude brán zřetel. Zboží musí být odesláno nejpozději 14tý den od data převzetí zboží.

2) Zboží nebylo dodáno v uvedený termín. Pokud zboží není připraveno k dodání, bude kupující o této skutečnosti neprodleně informován a v případě zájmu bude seznámen s přibližným termínem dodání.

 


Práva a povinnosti

Práva a povinnosti prodávajícího

1) Prodávající má povinnost vyřídit potvrzenou objednávku a dodat objednané zboží v nejkratším možném termínu na dodací adresu uvedenou v objednávce.

2) Veškeré údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné. Prodávající je povinen takto s nimi nakládat.

3) Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze, zažádá-li tak písemnou formou.

4) Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplnil svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Práva a povinnosti kupujícího

1) Kupující má právo stornovat objednávku nebo vrátit zboží do 14 -ti dnů od data doručení.

2) Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, zažádá-li tak písemnou formou.

3) Kupující je povinen uvést správnou a úplnou dodací a fakturační adresu.

4) Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou kupní cenu objednaného zboží.


Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu.

Vypracováno v souladu s občanským zák. č.40/1964 Sb. §619-627 a příslušné novely č.136/2002 a zák. č. 320/2002 Sb., dále zák. č. 634/1992 a příslušné novely č. 439/2003 Sb.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 5. října 2011.